Til toppen >

Skuteviken Personell lanserer nye nettsider!

I dag tar vi et stort skritt og presenterer vår nye flotte logo. Det har vært en spennende prosess der vi som bedrift har kommet nærmere hverandre, og blitt bedre kjent med våre kunder. Vi har fått en bevissthet i forhold til hva vi ønsker å stå for og hvor vi vil, og kan i dag stolt presentere vår visjon!

I løpet av våren 2014 iverksatte vi en rekke tiltak for å samle oss som organisasjon. Etter å ha doblet omsetningen flere år på rad, var det behov for å samles om en felles identitet og retning.

Tidligere bestod salgsavdelingen vår av Rekrutteringsrådgivere. Vedkommende håndterte prosess både mot kunde og kandidat. For å gi den enkelte mer fokus delte vi rollen inn i kundekonsulent og rekrutterer. Fokuset for teamet er å levere best mulige tjenester mot hhv kunde og ansatt på prosjekt. I tillegg har vi en egen ansatt som rekrutterer til faste stillinger.

Vi tror på kvalitet på samme måte som dere mener at kvalitet er viktig. Vi gjennomførte en undersøkelse blant våre kunder og har på bakgrunn av tilbakemeldinger fra dere forsøkt å bli enda bedre.
Målet er at vi skal være leverandør av høy kvalitet på våre tjenester. Vi har fokus på spesialkompetanse hos den enkelte av oss internt og kvalitetssikret kapasitet gjennom egne kvalitetssikring- og rekrutteringsrutiner. Vi opplever at tilliten blant nye og eksisterende kunder blir stadig sterkere. Det er ikke alltid vi lykkes, men det er gøy å høre, når tilbakemeldingene stadig oftere er «dere har de beste folkene»!

Vi har satset mye på å utvikle våre rekrutteringsmetoder. Vi gjennomfører strukturerte intervju og i oktober lanserte vi et nytt web basert kompetansekartleggingsverktøy.
Vi kaller dette CM (competence mapping) og alle våre søkere må gjennomføre denne kartleggingen i forkant av intervju. Dette har gjort at vi kan selektere bedre og ha bedre oversikt over kompetansen til våre ansatte og søkere.

Vi har også økt kompetansen til våre rekutterere innen hvert fagområde, slik at de i større grad har mulighet til å bli spesialister på sine felt.
Vår HR- og regnskapsavdeling fungerer som supportfunksjoner til salgsavdelingen.  Videre har vi en egen ansatt som håndterer firmahus for å se til at våre ansatte bor under ryddige forhold, samt personalsekretær som mottar alt av generelle forespørsler som er aktuelle for kunder, ansatte og leverandører.

Endring av logo har vært et bevisst valg i prosessen. Etter år med kraftig vekst, nytt kontor i Stavanger og datterselskap i Litauen, samt nye ansatte på laget, var det etter hvert nye problemstillinger som dukket opp om hvem vi egentlig var. Vi vektla momenter ulikt og vi fremstod i ulik prakt i ulike sammenhenger. Identitet og tilhørighet er viktig for trivsel og verdiskapning, så vi startet et felles prosjekt! Målet vårt med ny logo og tydeligere identitet er ikke å fremstå som annerledes, men mer enhetlig og samlet i møte med omverdenen.

Vi ønsker at kunder og ansatte skal oppleve «ett Skuteviken Personell» som for oss betyr en bedrift med gode rutiner og systemer for å møte kunder og ansattes behov.
Kunder og ansatte er våre viktigste ressurser og vi ønsker å tilby det beste av oss til begge parter. Vi jobber med kontinuerlig forbedring av våre arbeidsmetoder og rutiner for å sikre at vi treffer deres behov. Vi er stolte over det arbeidet våre ansatte utfører. De er våre helter.

Rett person til riktig jobb.