Til toppen >

Revidert arbeidsgiver

Skuteviken Personell er nå Revidert Arbeidsgiver. Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter innført av NHO Service for sine medlemmer. Revisjonsordningen dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver gjennom revisjon av følgende områder: Ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling, lønnsplikt ved avslutning av oppdrag, sykepenger, oppfølgning av langtidssykemeldte samt stillingsvernet. Revisjonen skjer hvert andre år.