Til toppen >

Du vil ha rett person på jobben, til rett tid.

Trenger du kvalifisert arbeidskraft – vi hjelper deg gjerne! 

 • Ring 09 125 og snakk med en av våre kundekonsulenter
 • Jobbanalyse – vi trenger å vite mest mulig om jobben som skal utføres for å finne den beste ansatte til ditt oppdrag. Jo mer spesifikk du klarer å være – jo mer treffsikkert klarer vi å levere.
 • For å møte dagens lovpålagte krav om likebehandling av innleid arbeidskraft, trenger vi også en del informasjon om våre kunder, og har derfor et skjema dere må fylle ut i forkant av samarbeidet.
 • Før samarbeidet kan tre i kraft, må vi ha signert kontrakt og nødvendig dokumentasjon på plass.

Tid er penger – det skal lønne seg å bruke tid med SP!

 • Leveransekvalitet og leveransekapasitet er to kvalitetsmål for SP. Som kunde kan du forvente å ha en bemanningspartner som har kvalifisert personell til rett tid.
 • Leveransekvalitet – alt begynner med jobbanalysen!
 • I første møte med deg som kunde, stiller vi en del avklarende spørsmål. For at vår leveranse skal stå til dine forventninger, må vi avklare hva dine forventninger faktisk er.
 • Vi kaller dette jobbanalyse! Det er viktig at vi forstår ditt behov og hva du forventer av oss og våre vikarer; hva de skal utføre, til hvilken tid og hvordan du følger opp vikarene.
 • Jo mer spesifikk du klarer å være – jo mer treffsikkert klarer vi å levere. Vi trenger å vite mest mulig om jobben som skal utføres, for å finne den beste vikaren til nettopp ditt oppdrag for å finne Rett person til riktig jobb!
 • Jobbanalysen kvalitetssikrer at vi møter dagens lovpålagte krav om likebehandling av vikarer, jfr. Vikarbyrådirektivet. Før vi kan leie ut en vikar, må signert kontrakt og nødvendig dokumentasjon være på plass.
 • Nøkkelen til suksess ligger i å forstå hverandres forventninger! Dette er fundamentet for videre samarbeid.
 • Våre kundekonsulenter har rekrutterere i ryggen, som jobber kontinuerlig med å oppdatere vår CV- data base. Trente øyne screener CVene. Vi kartlegger kompetansen til potensielle kandidater gjennom vårt kartleggingsverktøy, gjennomfører strukturerte intervju og sjekker referanser før kandidatene blir presentert til deg. Vi kjenner våre kandidater godt før vi ansetter dem!
 • Denne prosessen er tidkrevende, men kvalitet krever gode systemer og tid. Se vår rekrutteringsmetode.
Tid er dyrebart
Rekrutteringsmetode

Rekrutteringsmetode.

 • Vår arbeidsmetodikk består av en web basert kompetansekartlegging, strukturert intervju med faglige kontrollspørsmål og grundig referansesjekk.
 • I intervjuene vektlegger vi faglige ferdigheter og personlige egenskaper.
 • Denne prosessen sikrer vår leveransekvalitet og blir kontinuerlig forbedret gjennom evalueringer og justeringer.
 • Denne metoden blir også benyttet av våre samarbeidspartnere.
 • Rekrutteringsturer – noen ganger inviterer vi kunder med på tur, der de får innsikt i hvordan vi og våre samarbeidspartnere rekrutterer. Ofte blir det gjennomført site tester på disse turene.

Leveransekvalitet – vi leverer til små og store prosjekter.

 • Har du et stort prosjekt kommende som krever mye av dere – inviter oss inn og planlegg sammen med oss!
 • Når vi kjenner dine behov, finner vi de rette og best kvalifiserte vikarene.
 • I databasen ligger det til enhver tid kvalitetssikrede vikarer klar til ansettelse. Dersom vikarene passer ditt behov, ansetter vi fortløpende.
 • Dersom vi ikke klarer å dekke ditt behov, utvider vi søkeprosessen basert på dine ønsker.

Hva kan du som kunde forvente?

 • Vi følger godt opp våre kunder og kandidater. Ønsker du faste bemanningsmøter kan vi tilby dette.
 • Vi har ukentlig kontakt med deg som kunde og er tett på, slik at vi er stand til å fange opp endringer i dine behov når det gjelder opp- eller nedbemanninger.
 • Vi løser personalutfordringer som oppstår og sitter på mye ekspertkompetanse innen HR-feltet.
 • Vi jobber kontinuerlig med forbedring av våre arbeidsprosesser og rekrutteringsmetoder for å møte ditt behov – vi opplever at kunder setter pris på dette og gjerne bidrar. Slik blir vi gode sammen!
 • Vi følger tett opp, ute på byggeplass og bidrar til at dine behov for bemanning blir løst i tide.
 • Vi er engasjerte og personlige i stilen og er tilgjengelige også utover kontortiden.

Samarbeidspartnere:

 • Vi har samarbeidspartnere i Polen, Litauen og flere andre EØS land som har bistått med kandidater gjennom flere år. De rekrutterer etter samme metode som oss.
 • Vi er derfor sikre på at kvaliteten på nyansatte holder mål i forhold til dine og våre krav til kompetanse og erfaring. De responderer raskt på bestillinger og bidrar også med å rekruttere kandidater til site testing og til rekrutteringsmesser i Polen.