Til toppen >

Vi rekrutterer til ledige stillinger hos våre kunder og aktuelle kandidater ansattes direkte hos de.

Rekruttering

Vårt rekrutteringspersonell er sertifisert i henhold til DNV GL standarder for rekrutteringspersonell, dette sikrer en etisk og kvalitetssikret rekruttering.

1 Registrer din CV

 • Registrer navn, telefonnummer og e-postadresse
 • Last opp din CV
 • Søk på aktuell stilling
 • Alle søkere får tilbakemelding
 • Dersom du er en aktuell kandidat for oss, kontakter vi deg for videre prosess

2 Første intervju

 • Intervjuet tar ca 1 time og gjennomføres ved kontoret som har utlyst stillingen, Bergen eller Stavanger
 • Søker bes medbringe vitnemål og attester til intervjuet
 • Søker må avgi kontaktinformasjon til 2-3 referanser. Disse må være kjent med at de er oppført som referanse for søker
 • Vår rekrutteringsmetodikk holder et høyt faglig nivå. Vi sikrer at rekrutteringsprosessen er i henhold til gjeldende lovverk og etiske prinsipper for rekruttering, samt at en benytter oppdaterte metoder for rekruttering
 • Vårt rekrutteringspersonell er sertifisert i henhold til DNV GL standarder for rekrutteringspersonell
 • Aktuelle kandidater blir presentert til kunde og går videre til 2.gangs intervju
 • Konfidensialitet ivaretas i alle steg i prosessen
 • Øvrige kandidater får tilbakemelding

3 Andre intervju

 • Intervjuet tar ca 1 time og gjennomføres hos kunde
 • Forbered deg godt:
  • Hva er viktig for deg å få avklart vedr. stillingen/bedriften?
  • Er du i andre prosesser, hvordan stiller denne jobben seg  i forhold til andre stillinger?
  • Vær ærlig, hva er dine forventninger til bedriften?

4 Testing/referanse

 • Dersom kunden ønsker det, blir det gjennomført sertifiserte personlighetstester og evnetester
 • Referanseintervju gjennomføres
 • Resultatet fra testene, sammen med intervju og referanseintervju, danner grunnlag for utvelgelse og finaleprosess.
 • Kunden og søkere holdes oppdatert underveis i prosessen og tilbakemelding gis til søkere som avsluttes

5 Finaleprosess

 • Dersom det er behov, vil det være aktuelt med et 3.gangsintervju

6 Ansettelse hos kunde

 • Kontrakt skrives direkte med kunden
 • SP bistår i forhandlinger og avklaringer av betingelser.
 • SP følger opp kunde og kandidat etter ansettelse