Til toppen >

Ofte stilte spørsmål om bemanning

Nei, alle søkere bes registrere seg i vår CV database. Dette gjøres enkelt ved å registrere deg som bruker, og laste opp din CV. Du kan søke direkte på utlyste stillinger når du er innlogget.

Før du kommer til Norge er det viktig at du tar med deg NOK 4000,- til opphold og mat den første tiden.

Du vil bli tatt i mot av en personalkonsulent ved ankomst på kontor. Vi vil sammen gå gjennom din arbeidskontrakt, ordrebekreftelse og eventuell husleieavtale. Du vil også motta klær, personlig verneutstyr og verktøy.

Skuteviken Personell utstyrer alle sine vikarer med nødvendig verktøy og arbeidsklær for å utføre jobben.

Skuteviken Personell dekker NOK 500,- av din første reise til Norge, dersom du fortsatt er i oppdrag etter 14 dager. Vi tilbyr gratis opphold i firmahus de første to ukene du jobber for oss, dersom du fortsatt er i jobb etter fire uker.

Alle nyansatte begynner med en prøvetid på 14 dager. Dersom alt fungerer vil denne forlenges. Vi ansetter alltid i et langtidsperspektiv og ønsker at våre ansatte tenker det samme. Stabile, dyktige kandidater har mulighet for fast ansettelse i Skuteviken Personell.

Alle som kommer til Norge for å arbeide, må innen 3 måneder registrere seg hos politiet. Tidligere ble registreringen gjort på de lokale politistasjonene, men nå er alle registreringer flyttet til SUA (Servicesenteret for Utenlandske Arbeidere). Man kan selv registrere seg ved å fylle ut elektronisk søknad her, eller så hjelper vi deg gjerne ved kontoret. Vi fyller ut søknad for deg, booker avtale og hjelper deg med nødvendige dokumenter.

D-nummeret må du søke om på skattekontoret. Skattekontoret.no Du må søke om d-nummer så raskt som mulig, da d-nummeret er viktig for bestilling av HMS-kort, utregning av skatt og utbetaling av lønn.

Alle som jobber hos Skuteviken Personell må ha gyldig HMS-kort/grønt kort. Dette er et identifikasjonskort arbeidere må ha på de fleste prosjektene, og en kan ikke jobbe uten å ha gyldig HMS-kort/grønt kort.

For å få bestilt dette kortet må vi ha ditt d-nummer, din signatur og kopi av pass/ID-kort. Dette kortet blir bestilt når du har blitt ansatt i SP. Du mottar SMS fra SP når kortet kan hentes på kontoret vårt.

Når du blir ansatt mottar du en skriftlig bekreftelse på at HMS-kort er bestilt. For noen prosjekter må vikarer ha en kopi av bestilling, denne kan du få først etter at vi har mottatt D-nummer, din signatur og kopi av pass/ID-kort.

Du kan bo i firmahus i inntil 3 mnd. Etter 3 mnd. øker husleien og vi ønsker at vikarer finner seg eget bosted, slik at vi kan tilby bosted til nye ansatte.

All kommunikasjon med kunder og administrasjon foregår på engelsk eller norsk.  Det er viktig at du kan kommunisere selvstendig og ikke er avhengig av en venn/kollega for å forstå instruksjoner fra kunder eller informasjon fra administrasjonen.

Ja, dersom du snakker norsk. Vi krever minimum språkkompetanse innen norsk eller engelsk.

Som vikar i Skuteviken Personell må du utføre oppdrag alene. Det vil derfor ikke være mulig å velge sine kolleger.

Lønn utbetales den 15. hver måned, men blir ikke utbetalt før vi har fått d-nummer og skattekort.

Bankkonto er viktig for å få utbetalt lønn. Alle må ha norsk bankkonto på sikt. Vi kan bruke utenlandske bankkontoer som en midlertidig løsning frem til man får opprettet norsk konto, men da er det viktig at vi får korrekt IBAN og SWIFT.

For å åpne bankkonto i Norge må du ta med deg følgende: politiregistreringsbevis, pass eller ID kort, arbeidskontrakt, ordrebekreftelse og informasjon om skattekort. Du kan selv velge hvilken bank du ønsker å åpne konto hos.

Som ansatt i Skuteviken Personell kan du få utbetalt forskudd på lønn èn gang pr arbeider. Du må ha vært i oppdrag i minimum 14 dager for å få dette.

Skattekontoret sender ut et skattekort som styrer skattenivået, basert på opplysninger du har oppgitt til skattekontoret. Vi følger skattekortet.

Skuteviken Personell betaler kjøregodtgjørelse dersom den kunden du er utleid til betaler dette. Dette vil altså variere fra kunde til kunde.

Skuteviken Personell tilbyr pr i dag ingen mulighet for fast rotasjon. Det vil være mulig å avspasere etter avtale med kunde og Skuteviken Personell.

Ja, det er mulig å jobbe overtid. Dette vil variere fra kunde til kunde. Overtid skal alltid være avtalt med din kontaktperson hos kunde og med Skuteviken Personell.

Dersom Arbeidstaker blir forhindret fra å gå på jobb – uansett årsak –  skal det gis beskjed til arbeidsgiver på SMS før arbeid starter, første dag, og hver påfølgende dag. Leder på arbeidsplass skal være informert på samme måte, før kl 07:00.

All ferie må være avklart med Skuteviken Personell. Du må søke skriftlig til Skuteviken Personell og få en bekreftelse på at ferie er godkjent før du kan bestille billetter.

Du kan bestille billetter når ferien er godkjent fra Skuteviken Personell.

Hvis du er fra et land utenfor EU/EØS og ønsker å arbeide i Norge, må du ha en oppholdstillatelse. Hvis du ikke allerede har en oppholdstillatelse, må du søke om en oppholdstillatelse for arbeid. Tidligere ble dette kalt en arbeidstillatelse.  Dette kan for eksempel være en oppholdstillatelse for faglærte arbeidere, nasjonalitetskokker, sesongarbeidere, selvstendig næringsdrivende eller ansatte i en humanitær, ideell eller religiøs organisasjon.

Ja, dette er mulig. Det er viktig at du informerer din kontaktperson i SP om dine planer.