Til toppen >

Du blir ansatt i Skuteviken Personell og blir leid ut til våre kunder.

Søknadsprosessen vår

Vår arbeidsmetodikk består av en web basert kompetansekartlegging, strukturert intervju med faglige kontrollspørsmål og grundig referansesjekk.

 

1 Registrering av din CV

 • Registrer navn, telefonnummer og e-postadresse
 • Last opp CV (registrer CV)
 • CV blir sjekket av våre rekrutterere, og aktuelle kandidater blir kontaktet for web basert kompetansekartlegging
 • Vi gir tilbakemelding og kaller aktuelle kandidater inn til intervju

2 Intervju

 • Intervjuet tar ca 40 minutter på engelsk eller norsk, og blir holdt på et av våre kontor, via telefon eller Skype
 • I forkant av intervju skal originaler til kurs og kompetansebevis, samt fagbrev sendes til SP
 • Vi fokuserer på både faglige ferdigheter og personlige egenskaper
 • Vi benytter standardiserte intervjumetoder.
 • Grundig referansesjekk, minimum 2 tidligere ledere eller kolleger
 • Alle kandidater signerer en samtykkeerklæring på at deres CV kan presenteres til kunde
 • Godkjente kandidater blir presentert til kunde og får evt. tilbud om ansettelse

3 Ansettelse

 • Ved ansettelse skrives det arbeidskontrakt ved vårt kontor.
 • Grundig gjennomgang av arbeidskontrakt og innføring i Skuteviken Personell sine HMS-rutiner.
 • Kandidat må ta med Pass, fremvise D-nummer (dersom du har), personnummer, evt. registreringsbevis, kontonummer og/eller SWIFT og IBAN-kode til banken din.
 • Ta med original diploma for kurs, kompetansebevis, fagbrev.
 • Ved ansettelse og før start av hvert oppdrag, sørger vi for at den ansatte får arbeidsklær, personlig verneutstyr og verktøy tilpasset den jobben de skal utføre og til kundes krav.
 • Alle nyansatte mottar en velkomstperm med praktisk informasjon og kontaktinformasjon til Skuteviken Personell.

Hvordan er det å jobbe i Skuteviken Personell?

Betingelser og arbeidsforhold

Ansettelse

 • Alle ansatte i SP har skriftlig arbeidskontrakt og skriftlige oppdragsbekreftelse.
 • Info om kontraktsinnhold, forsikringer, pensjon, overtid og lønn.
 • SP behandler alle sine ansatte i tråd med Likebehandlingsprinsippet i Vikarbyrådirektivet, og følger ellers andre bransjespesifikke normer og avtaler.
 • Vi legger til rette for og hjelper søkere/ansatte med det som kreves av registreringer og dokumentasjon i forhold til myndighetskrav og rett til å ta arbeid i Norge.
 • SP tilbyr leie av bosted for nyankomne til byen. Boligene har enkel, men god standard, og inkluderer nødvendig kjøkkenutstyr, vaskemaskin/tørketrommel, brannslukningsutstyr og senger.
 • SP har egen huskoordinator med ansvar for leiekontrakter, kontakt med utleier og sikrer at bostedene til enhver tid holder forventet standard.
 • Lønnsutbetaling 1 gang pr mnd.

Arbeidsforhold

 • Ved ansettelse og før start av hvert oppdrag sørger vi for at den ansatte har arbeidsklær, personlig verneutstyr og verktøy tilpasset den jobben de skal utføre og til kundes krav
 • Vi sørger også for at alle for ansatte har det de trenger av opplæring, dokumentasjon og ID kort i hht. krav fra kunde
 • Alle ansatte har anledning til garantilønnsavtale i SP. To ganger i året vurderer vi kandidater som utmerker seg positivt
 • Vi tilbyr div. kurs innen HMS, elektroverktøykurs og andre kurs som er påkrevd fra kunde
 • Sosiale samlinger i løpet av året for alle ansatte
 • Vi er en solid organisasjon som ønsker å ta god vare på våre ansatte
 • Vi har dedikerte kontaktpersoner i SP som følger opp alle ansatte på prosjekt og ved diverse HR spørsmål
 • Utvidet åpningstid hver mandag til kl. 18.00
 • Vi tilbyr levering av klær og verktøy på prosjekt, etter avtale
 • Våre ansatte har mulighet til å jobbe utvidet arbeidstid
 • Alle ansatte får tilbud om å stille til valg som deltaker i AMU og som Verneombud
 • Vi har gode forsikringsordninger
 • Vi tilbyr diverse rabatter i forhold til treningssentre, innkjøp av utstyr mm
 • Vi tilbyr våre ansatte å leie firmahus
 • Flere av våre ansatte har fått fast ansettelse hos våre kunder

Ved avslutning av arbeidsforhold

 • Oppsigelse av arbeidsforhold skjer skriftlig
 • Klær og verktøy leveres tilbake
 • Vi gjennomfører sluttintervju med ansatte som slutter
 • Vi ønsker tilbakemeldinger slik at vi kan forbedre oss