Til toppen >

Ofte stilte spørsmål om bemanning

Ja, det er mulig å leie en vikar for kun 1 dag, dersom du er en kunde hos oss, eller at samarbeidskontrakt og nødvendig dokumentasjon er i orden. Dette forutsetter at vi har vikarer tilgjengelig. Vi ansetter ikke nye vikarer for oppdrag med varighet kun en dag.

Skuteviken Personell er arbeidsgiver og vi følger gjeldende regelverk når det gjelder betaling av sykepenger. Vi betaler lønn i arbeidsgiverperioden, de 16 første dagene. Deretter følger NAV opp.

Skuteviken Personell har arbeidsgiveransvaret.

Du må snarest ta kontakt med din kontaktperson i SP så snart en av våre vikarer ikke dukker opp. Vi vil straks sjekke opp i saken.

Signert oppdragsbekreftelse er i utgangspunktet bindende. Det er viktig at du straks tar kontakt med SP og informerer om situasjonen. Enhver situasjon blir vurdert med mål om å finne beste løsning.

Solidaransvar innebærer at den som setter ut et oppdrag (leverandør og underleverandør) skal være ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakerne nedover i en kontrakts kjede har til å betale lønn etter allmenngjøringsforskrifter. Dette innebærer at alle oppdragsgivere i en kontrakt skjede hefter «en for alle og alle for en» overfor arbeidstaker lengst ned i kjeden som ikke får utbetalt allmenngjort lønn fra sin arbeidsgiver.
Solidaransvaret gjelder for oppdragsgiver (leverandører og underleverandører) i en kontrakts kjede, men det gjelder ikke for den som bestiller selve produktet eller resultatet, for eksempel et bygg eller et skip (byggherren).
Les mer om Solidaransvar på Arbeidstilsynets sider: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207631/

Ja, alle signerte timelister er vedlegg til fakturaene. Det er mulighet for egne avtaler.

SP utstyrer alle sine ansatte med arbeidsklær, personlig verneutstyr og standard verktøykasse for ulike faggrupper. Dersom det er behov for verktøy utover dette, avtales dette individuelt med kunde. Det samme gjelder for arbeidsklær/verneutstyr.

SP betaler for kurs til sine ansatte under gitte forutsetninger.

Sp har utviklet en egen metode for å kartlegge kompetansen til alle ansatte. Denne metoden blir brukt sammen med oppfølgende spørsmål innen fagfeltet. Disse spørsmålene er utarbeidet i samarbeid med våre kunder. I noen tilfeller gjennomføres site-tester i tillegg. I tillegg sjekkes det faglige nivået gjennom referansesjekk.

Referanser kan kun innhentes dersom søker har samtykket til, og informert referansepersonen, om at dette er i orden. Enhver henvendelse angående ansatte eller tidligere ansatte i en bedrift er taushetsbelagt.

Alle ansatte får en innføring i HMS ved ansettelse. Dersom det er behov for utvidet kurs inne HMS gjennomfører vi dette i hht. kundes behov og ønsker. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert innen gjeldende lover og regler, og har profesjonelle personal- og HMS-håndbøker.

Dersom du mener at arbeidet ikke står til forventningene, må du straks ta kontakt med din kundekonsulent i Skuteviken Personell. For at vi skal kunne behandle saken, må vi ha en skriftlig henvendelse fra kunde der du beskriver forholdet.

Dere bestemmer selv om vikaren skal delta på deres julebord. Skuteviken Personell arrangerer julebord og vårfest for sine ansatte.

Ja, ved midlertidig ansettelse, eller en sammenhengende innleieperiode på minimum 6 måneder, står dere fritt til å ansette vikaren vederlagsfritt. Dersom dere ønsker å ansette en kandidat før det har gått 6 måneder, tilkommer et sluttbeløp.

Det er viktig at vi sammen setter oss ned og utarbeider en god kravspesifikasjon for den aktuelle stillingen. En god og presis kravspesifikasjon øker muligheten for å finne rett person til jobben.

Nei, vi rekrutterer fra både inn og utland. Det er kundens behov som styrer hvilket land vi rekrutterer fra. Vi har ansatte fra ulike nasjoner i Skandinavia og Europa.

Ja, Sp har flere firmahus ansatte kan leie rom i de første 3 mnd. etter 3 mnd. er det ønskelig at de ansatte finner egne bosted, slik at nyansatte får tilbud om bosted når de kommer til Bergen/Norge.