To top >

Employees

Ingjerd Sørås

Daglig leder

92036426

@ ingjerd@skpersonell.no

Ingjerd
Jon-Gisle

Jon Gisle Johannessen

Kundekonsulent

4748244399

@ jongisle@skpersonell.no

Ioana Monica Valean

Lønn og faktura

4747485277

@ ioana@skpersonell.no