To top >

Frequently Asked Questions for candidates

Kan jeg sende min CV på mail?
Nei, alle søkere bes registrere seg i vår CV database. Dette gjøres enkelt ved å registrere deg som bruker, og laste opp din CV. Du kan søke direkte på utlyste stillinger når du er innlogget.

Hva må jeg huske å ta med meg før jeg kommer til Norge?
Før du kommer til Norge er det viktig at du tar med deg NOK 4000,- til opphold og mat den første tiden.

Hva skjer den første dagen på kontoret?
Du vil bli tatt i mot av en personalkonsulent ved ankomst på kontor. Vi vil sammen gå gjennom din arbeidskontrakt, ordrebekreftelse og eventuell husleieavtale. Du vil også motta klær, personlig verneutstyr og verktøy.

Trenger jeg å ta med egne arbeidsklær og verktøy?
Skuteviken Personell utstyrer alle sine vikarer med nødvendig verktøy og arbeidsklær for å utføre jobben.

Dekker SP fly/opphold i Norge?
Skuteviken Personell dekker NOK 500,- av din første reise til Norge, dersom du fortsatt er i oppdrag etter 14 dager. Vi tilbyr gratis opphold i firmahus de første to ukene du jobber for oss, dersom du fortsatt er i jobb etter fire uker.

Hvor lange kontrakter kan jeg forvente meg?
Alle nyansatte begynner med en prøvetid på 14 dager. Dersom alt fungerer vil denne forlenges. Vi ansetter alltid i et langtidsperspektiv og ønsker at våre ansatte tenker det samme. Stabile, dyktige kandidater har mulighet for fast ansettelse i Skuteviken Personell.

Når må jeg ordne med politiregistrering?
Alle som kommer til Norge for å arbeide, må innen 3 måneder registrere seg hos politiet. Tidligere ble registreringen gjort på de lokale politistasjonene, men nå er alle registreringer flyttet til SUA (Servicesenteret for Utenlandske Arbeidere). Man kan selv registrere seg ved å fylle ut elektronisk søknad her, eller så hjelper vi deg gjerne ved kontoret. Vi fyller ut søknad for deg, booker avtale og hjelper deg med nødvendige dokumenter.

D-nummer – hva er det og hvor kan jeg få dette?
D-nummeret må du søke om på skattekontoret. Skattekontoret.no Du må søke om d-nummer så raskt som mulig, da d-nummeret er viktig for bestilling av HMS-kort, utregning av skatt og utbetaling av lønn.

Hva er HMS-kort/grønt kort og når mottar jeg det?
Alle som jobber hos Skuteviken Personell må ha gyldig HMS-kort/grønt kort. Dette er et identifikasjonskort arbeidere må ha på de fleste prosjektene, og en kan ikke jobbe uten å ha gyldig HMS-kort/grønt kort.
For å få bestilt dette kortet må vi ha ditt d-nummer, din signatur og kopi av pass/ID-kort. Dette kortet blir bestilt når du har blitt ansatt i SP. Du mottar SMS fra SP når kortet kan hentes på kontoret vårt.

Kan jeg jobbe selv om jeg ikke har mottatt HMS-kort/grønt kort?
Når du blir ansatt mottar du en skriftlig bekreftelse på at HMS-kort er bestilt. For noen prosjekter må vikarer ha en kopi av bestilling, denne kan du få først etter at vi har mottatt D-nummer, din signatur og kopi av pass/ID-kort.

Hvor lenge kan jeg bo i firmahus?
Du kan bo i firmahus i inntil 3 mnd. Etter 3 mnd. øker husleien og vi ønsker at vikarer finner seg eget bosted, slik at vi kan tilby bosted til nye ansatte.

Hvorfor må jeg kunne snakke engelsk eller norsk?
All kommunikasjon med kunder og administrasjon foregår på engelsk eller norsk.  Det er viktig at du kan kommunisere selvstendig og ikke er avhengig av en venn/kollega for å forstå instruksjoner fra kunder eller informasjon fra administrasjonen.

Jeg snakker ikke engelsk, kan jeg fortsatt søke jobb hos dere?
Ja, dersom du snakker norsk. Vi krever minimum språkkompetanse innen norsk eller engelsk.

Kan jeg jobbe i team med mine venner?
Som vikar i Skuteviken Personell må du utføre oppdrag alene. Det vil derfor ikke være mulig å velge sine kolleger.

Hvor ofte utbetales lønn?
Lønn utbetales den 15. hver måned, men blir ikke utbetalt før vi har fått d-nummer og skattekort.

Må jeg ha Norsk bankkonto, eller kan jeg beholde min bank i hjemlandet?
Bankkonto er viktig for å få utbetalt lønn. Alle må ha norsk bankkonto på sikt. Vi kan bruke utenlandske bankkontoer som en midlertidig løsning frem til man får opprettet norsk konto, men da er det viktig at vi får korrekt IBAN og SWIFT.

Bank account:
For å åpne bankkonto i Norge må du ta med deg følgende: politiregistreringsbevis, pass eller ID kort, arbeidskontrakt, ordrebekreftelse og informasjon om skattekort. Du kan selv velge hvilken bank du ønsker å åpne konto hos.

Kan jeg få utbetalt forskuddsbetaling?
Som ansatt i Skuteviken Personell kan du få utbetalt forskudd på lønn èn gang pr arbeider. Du må ha vært i oppdrag i minimum 14 dager for å få dette.

Hvor mye skatt må jeg betale?
Skattekontoret sender ut et skattekort som styrer skattenivået, basert på opplysninger du har oppgitt til skattekontoret. Vi følger skattekortet.

Betaler SP for kjøregodtgjørelse?
Skuteviken Personell betaler kjøregodtgjørelse dersom den kunden du er utleid til betaler dette. Dette vil altså variere fra kunde til kunde.

Er det muligheter for å jobbe fast rotasjon?
Skuteviken Personell tilbyr pr i dag ingen mulighet for fast rotasjon. Det vil være mulig å avspasere etter avtale med kunde og Skuteviken Personell.

Er det mulig å jobbe overtid?
Ja, det er mulig å jobbe overtid. Dette vil variere fra kunde til kunde. Overtid skal alltid være avtalt med din kontaktperson hos kunde og med Skuteviken Personell.

Hva gjør jeg dersom jeg blir syk?
Dersom Arbeidstaker blir forhindret fra å gå på jobb – uansett årsak –  skal det gis beskjed til arbeidsgiver på SMS før arbeid starter, første dag, og hver påfølgende dag. Leder på arbeidsplass skal være informert på samme måte, før kl 07:00.

Hvordan søker jeg om ferie?
All ferie må være avklart med Skuteviken Personell. Du må søke skriftlig til Skuteviken Personell og få en bekreftelse på at ferie er godkjent før du kan bestille billetter.

Når kan jeg bestille billetter til ferie?
Du kan bestille billetter når ferien er godkjent fra Skuteviken Personell.

Kan jeg søke jobb når jeg ikke kommer fra et EU/EØS-land?
Hvis du er fra et land utenfor EU/EØS og ønsker å arbeide i Norge, må du ha en oppholdstillatelse. Hvis du ikke allerede har en oppholdstillatelse, må du søke om en oppholdstillatelse for arbeid. Tidligere ble dette kalt en arbeidstillatelse.  Dette kan for eksempel være en oppholdstillatelse for faglærte arbeidere, nasjonalitetskokker, sesongarbeidere, selvstendig næringsdrivende eller ansatte i en humanitær, ideell eller religiøs organisasjon.

Er det mulig å kun jobbe x (f.eks. 5) måneder i året i Norge og resten i hjemlandet?
Ja, dette er mulig. Det er viktig at du informerer din kontaktperson i SP om dine planer.