To top >

Employees

Ingjerd Sørås

Daglig leder

92036426

@ ingjerd@skpersonell.no

Ingjerd

Jon Gisle Johannessen

Kundekonsulent

4748244399

@ jongisle@skpersonell.no

Wojciech Gabor

Personal- og kundekonsulent

47694071

@ wojciech@skpersonell.no

Radoslaw Kurdziel

Personalkonsulent

84579697

@ radoslaw@skpersonell.no

Marita Ryland

Salgs- og markedsleder

92666848

@ marita@skpersonell.no