To top >

Du blir ansatt i Skuteviken Personell og blir leid ut til våre kunder.

Bemanning

Vår arbeidsmetodikk består av en utvidet kompetansekartlegging online, et strukturert intervju med faglige kontrollspørsmål og en grundig referansesjekk.

1 Registrering av din CV

 • Registrer navn, telefonnummer og e-postadresse
 • Last opp CV (registrer CV)
 • CV blir sjekket av SP konsulenter, og aktuelle kandidater kontaktet for en online kompetansekartlegging
 • SP gir tilbakemelding og kaller aktuelle kandidater inn til intervju

2 Intervju

 • Intervjuet tar ca 40 minutter på engelsk eller norsk, og blir holdt på et av våre kontor, via telefon eller Skype
 • I forkant av intervju skal originaler til kurs og kompetansebevis, samt fagbrev sendes til SP
 • Vi fokuserer på både faglige ferdigheter og personlige egenskaper
 • Vi benytter standardiserte intervjumetoder.
 • Grundig referansesjekk, minimum 2 tidligere ledere eller kolleger
 • Alle kandidater signerer en samtykkeerklæring på at deres CV kan presenteres til kunde
 • Godkjente kandidater blir presentert til kunde og får evt. tilbud om ansettelse

3 Ansettelse

 • Ved ansettelse skrives det arbeidskontrakt ved et av våre kontorer i Norge.
 • Grundig gjennomgang av arbeidskontrakt og innføring i SP sine HMS-rutiner.
 • Kandidat må ta med Pass, D-nummer (hvis du har), personnummer, evt. politiregistreringsbevis, kontonummer og SWIFT og IBAN-kode til banken din.
 • Ta med originaler til kurs og kompetansebevis, samt fagbrev.
 • Ved ansettelse og i start av hvert oppdrag, sørger vi for at den ansatte får arbeidsklær, personlig verneutstyr og verktøy tilpasset den jobben de skal utføre og til kundes krav.
 • Alle nyansatte mottar en velkomstperm med praktisk informasjon og kontaktinfo til SP.

Vi rekrutterer til ledige stillinger hos våre kunder og aktuelle kandidater ansattes direkte hos de.

Rekruttering

Vårt rekrutteringspersonell er sertifisert i henhold til DNV GL standarder for rekrutteringspersonell, dette sikrer en etisk og kvalitetssikret rekruttering.

1 Registrer din CV

 • Registrer navn, telefonnummer og e-postadresse
 • Last opp din CV (Registrer CV)
 • Søk på aktuell stilling
 • Alle søkere får tilbakemelding
 • Dersom du er en aktuell kandidat for oss, kontakter vi deg for videre prosess

2 Første intervju

 • Ca 1 time ved kontoret som har utlyst stillingen, Bergen eller Stavanger
 • Søker bes medbringe vitnemål og attester til intervjuet
 • Søker må informere om kontaktinformasjon til 2-3 referanser. Disse må være kjent med at de er oppført som referanse for søker
 • Vår rekrutteringsmetodikk holder et høyt faglig nivå som sikrer at rekrutteringsprosessen er i henhold til gjeldende lovverk og etiske prinsipper for rekruttering, samt at en benytter oppdaterte metoder for rekruttering
 • Vårt rekrutteringspersonell er sertifisert i henhold til DNV GL standarder for rekrutteringspersonell
 • Aktuelle kandidater blir presentert til kunde og går videre til 2.gangs intervju
 • Konfidensialitet blir ivaretatt i alle steg i prosessen
 • Øvrige kandidater får tilbakemelding

3 Andre intervju

 • Ca 1 time, hos kunde
 • Forbered deg godt.
 • Hva er viktig for deg å få avklart vedr. stillingen/bedrift
 • Er du andre prosesser, hvordan stiller denne jobben i forhold til andre stillinger?
 • Vær ærlig, hva er dine forventninger til bedriften?

4 Testing/referanse

 • Dersom kunde ønsker det, blir det gjennomført sertifiserte personlighetstester og evnetester
 • Referanseintervju gjennomføres
 • Resultatet fra testene, sammen med intervju og referanseintervju, danner grunnlag for utvelgelse og finaleprosess.
 • Kunde og søkere holdes oppdatert underveis i prosessen og tilbakemelding gis til søkere som avsluttes

5 Finaleprosess

 • Dersom det er behov, vil det være aktuelt med et 3.gangsintervju

6 Ansettelse hos kunde

 • Kontrakt skrives direkte med kunde
 • SP bistår i forhandlinger og avklaringer av betingelser.
 • SP følger opp kunde og kandidat etter ansettelse