To top >

Vi hjelper deg gjerne i rekrutteringsprosessen!

Rekrutteringsmetode

Hvorfor benytte spesialister i rekrutteringsprosesser?

 • Feilansettelser er dyrt! I gjennomsnitt koster en feilansettelse en årslønn.
 • Ofte ansetter man for hurtig, uten god nok kunnskap om hva bedriften egentlig trenger.
 • Hvilke mål som skal nåes og hvem som passer best inn i kulturen blir ofte oversett.
 • Det er særlig mer utfordrende når markeder endres så raskt.

Vår metode sikrer gode personvurderinger!

 • Vi tilbyr skreddersydde løsninger ut fra hvor du er i prosessen.
 • Kanskje trenger dere hjelp i analysefasen. Hva er utfordringene i bedriften i dag? Kanskje er det sluttfasen som er mest krevende for dere, eller annonseringen med søkerhåndteringen?
 • Rekruttering er tidkrevende i en allerede presset hverdag. Hva med å la spesialister ta seg av det og så kan dere fortsette med jobben mot bedriftens mål?
 • Vi tar oss av hele prosessen fra analyse – utlysning – søknadshåndtering- seleksjon – intervju- testing- ansettelse – oppfølging.

Hva kreves av kunde i en slik prosess?

 • Vi må ha god kommunikasjon gjennom hele prosessen.
 • Det viktigste ligger i forarbeidet. Tett dialog i begynnelsen er avgjørende!
 • For å vite hvilke metoder vi skal bruke og hvem vi skal lete etter må vi utarbeide en felles plattform – jobbanalyse!
 • Når denne er på plass har vi de beste forutsetninger for å lykkes.